Termeni și condiții

 

 

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Site-ul www.emaistor.ro este administrat de EURO NARCIS SRL, persoana juridică de naționalitate română, având sediul social în localitatea Nazna, str. Mureșului, nr. 1/A, județul Mureș, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului J26/855/2002 și cod unic de înregistrare fiscala RO14953201.

 

Site – magazinul online găzduit la adresa web euronarcis.ro și subdomeniile acestuia.

Vânzător –eMaistor.

Cumpărător – poate fi orice persoana fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către SC EURO NARCIS SRL (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între SC EURO NARCIS SRL și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Utilizator – orice persoana fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Bunuri – orice produs listat pe Site, inclusiv produsele menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Specificații – toate specificațiile si/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

 

Conținut – reprezintă:

toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

 

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri.

Coșul meu – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului / Utilizatorului să adauge Bunuri pe care dorește sa le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun de către MAISTOR, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Document – prezentele Termene și Condiții.

 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

 

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul in vederea efectuării unei Comenzii ii este permis oricărui Utilizator/Cumpărător. Pentru motive justificate MAISTOR își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel EURO NARCIS SRL. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al MAISTOR, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor mai sus menționate

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. MAISTOR poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau promoții practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.4. Toate tarifele aferente Bunurilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A..

3.5. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.6 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

4.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a EURO NARCIS SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

4.2. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de EURO NARCIS SRL, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al MAISTOR asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al MAISTOR.

4.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între MAISTOR și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea MAISTOR cu referire la acel Conținut.

4.4. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

4.5. În cazul în care EURO NARCIS S.R.L. conferă Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea EURO NARCIS SRLpentru respectivul Client/Cumpărător/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

4.6. Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea MAISTOR și/sau al angajatului MAISTOR care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

4.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 

5. COMANDA

5.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului.

5.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

5.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

5.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

• neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

• invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de EURO NARCIS SRL, în cazul plății online;

• datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

 

5.5. Cumpărătorul are dreptul sa se retragă din Contract, respectiv sa returneze un Bun, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr. 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat;

ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

 

5.6. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăsește la adresa https://www.euronarcis.ro/contact/retur.

5.7. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata după cum urmează:

pentru Comenzile achitate cu card online prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

pentru Comenzile achitate cu OP/Ramburs/Transfer prin virament bancar;

 

5.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei pana la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recenta).

5.9. În cazul în care un Bun comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

5.10. Disponibilitatea unui Bun va fi afișată în Site după cum urmează:

“în stoc” – există mai mult de 3 bucăți in stocul MAISTOR;

“stoc limitat” – există mai puțin de 3 bucăți în stocul MAISTOR;

“la comandă” – bunul nu este disponibil în stocul MAISTOR și pentru moment nu există informații despre disponibilitatea acestuia în stocul furnizorului. Dacă se înregistrează o Comandă pentru un Bun care are în dreptul lui “la comandă”, unul dintre consultanții noștri de vânzări va verifica disponibilitatea produsului în stocul furnizorului și va contacta Clientul/Cumpărătorul pentru a-i comuna disponibilitatea Bunului.

 

6. CONFIDENȚIALITATE

6.1. MAISTOR va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

6.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

 

7. COMUNICĂRI COMERCIALE

7.1. Cumpărătorul/Utilizatorul/Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează.

prin modificarea setărilor din Cont la secțiunea “Abonările mele”;

prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzător;

prin contactarea Vânzătorului.

 

8. FACTURARE – PLATĂ

8.1. Prețurile Bunurilor afișate în cadrul site-ului www.euronarcis.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

8.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

8.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta Comenzii ce conține Bunuri vândute de MAISTOR, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

8.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

8.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de EURO NARCIS SRL, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

8.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către EURO NARCIS SRL în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționata în Contul său.

8.7. Datele cardului de plata ale Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile MAISTOR și nici nu vor fi stocate de către de MAiSTOR sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

8.8. În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

 

9. LIVRAREA BUNURILOR

9.1. Livrarea Bunurilor vândute de către MAISTOR se realizează prin curierat (DRAGON STAR COURIER), în termen de 24-48 de la confirmarea în scris a comenzilor plasate pe Site.

9.2. Livrarea este gratuită pentru comenzile cu valoare mai mare de 300 lei.

9.3. Taxa de livrare pentru comenzile cu valoare mai mică de 300 lei va fi calculată în funcție de greutatea coletului și adresa de destinație. Pentru localitățile din afara rețelei de curierat se va percepe o taxă suplimentară pentru fiecare km efectuat în afara rețelei DRAGON STAR COURIER.

9.4. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

9.5. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor numai pe teritoriul României.

 

10. GARANȚII

10.1. Toate Bunurile comercializate de către MAISTOR, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare. Bunurile sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producător în parte. Pentru alte detalii privind garanțiile Utilizatorul/Cumpărătorul poate solicita informații prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site.

 

11. TRANSFERUL PROPRIETĂTII BUNURILOR

11.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).

 

12. RĂSPUNDERE

12.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

12.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (utilizator și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

12.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

12.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenii și Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clienților/Utilizatorilor/Cumpărătorilor de la momentul afișării pe Site.

 

13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1. A se vedea Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ce se regăsește la adresa: https://www.emaistor.ro/politica-de-confidentialitate/

 

14. FOLOSIREA COOKIE-URILOR

14.1. A se vedea Politica de Cookies, parte integrantă a Politicii de Confidențialitate.

 

15. FORȚĂ MAJORĂ

15.1. Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

15.2. Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

16. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

16.1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Utilizatori/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Tg-Mureș.

Locatie

540191, Târgu-Mureș

Str. Barajului, Nr. 3, Mureș

Suport Clienti

L-V 8:00-16:30

0748 550 550

contact@emaistor.ro

Aboneaza-te la Newsletter

pentru a primi cele mai bune idei și oferte pentru proiectele tale